Podmínky aplikace Pestrý Jídelníček – iTunes Store

Frank Mikes s.r.o.

1. Zásady ochrany soukromí

 • Aplikace zpracovává následující informace o uživateli, které jsou nebo mohou být osobními nebo citlivými údaji (dále jen „uživatelské údaje“):
 1. jméno a příjmení uživatele
 2. kontaktní údaje uživatele (telefonní číslo, PSČ bydliště)
 3. datum narození uživatele
 4. pohlaví uživatele
 5. výška a váha uživatele
 6. typ zaměstnání uživatele
 7. sportovní aktivity uživatele
 8. zdravotní stav uživatele (včetně informace o případných alergiích a užívaných lécích či doplňcích stravy)
 9. případné další údaje, které uživatel do aplikace nahraje (zejména fotografie či texty)
 • Výše uvedené uživatelské údaje zpracovávané aplikací jsou získávány výlučně od uživatele, nikoliv prostřednictvím aplikace.
 • Aplikace může dále získávat ze zařízení uživatele informace o poloze uživatele a informace, které nejsou osobními či citlivými údaji (operační systém, typ a verze zařízení, softwarové vybavení, informace o připojení zařízení). Před zahájením získávání, přenosu a využívání informací o poloze uživatele bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn a požádán o souhlas.
 • V případě, že s tím uživatel vyjádří souhlas, bude aplikace využívat pro přidávání fotografií do aplikace fotoaparát zařízení uživatele.
 • V případě, že by byly ze zařízení uživatele získávány informace, které jsou nebo mohou být osobními nebo citlivými údaji, bude uživatel vždy požádán o souhlas.
 • Při objednávání placené verze aplikace nebo při platbách v rámci aplikace mohou být po uživateli požadovány platební údaje. Tyto platební údaje jsou využívány výlučně pro provedení platby.
 • Veškeré uživatelské údaje požadované aplikací jsou nezbytné pro správné fungování aplikace a jsou aplikací zpracovávány výlučně pro účely fungování aplikace, tj. zejména pro generování jídelníčků na míru a k dalším funkcím aplikace popsaným v rozhraní aplikace.
 • Údaje týkající se zdravotního stavu uživatele nebudou nikdy využívány jiným  způsobem než výlučně pro generování jídelníčků na míru. Údaje o zdravotním stavu nebudou uchovávány ve službě iCloud.
 • Veškeré uživatelské údaje zadané uživatelem nebo získané aplikací jsou chráněny proti zneužití.
 • Uživatelské údaje nebudou předávány žádné další osobě bez předchozího souhlasu uživatele. Součástí žádosti o souhlas bude i poučení o tom, komu jsou údaje předávány a jakým způsobem s nimi bude dále nakládáno.
 • Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uživatel má nárok požadovat informace o shromažďování a zpracování svých uživatelských údajů a v případě, že se domnívá, že je shromažďování a zpracování uživatelských údajů v rozporu se zákonem nebo s oprávněnými zájmy uživatele, má nárok požadovat nápravu.

2. Práva duševního vlastnictví

 • Prostřednictvím aplikace může uživatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).
 • Zveřejněním obsahu prostřednictvím aplikace udílí uživatel provozovateli aplikace bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.
 • Uživatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu uživatele a/nebo třetích osob, uživatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.
 • Zveřejněný obsah může uživatel z aplikace kdykoliv odstranit.
 • Zveřejněný obsah může uživatel z aplikace kdykoliv odstranit. Odstraněním obsahu zaniká i výše udělená licence.

3. Ostatní

 • Aplikace je vydána v České republice a řídí se právními předpisy České republiky.
 • Aplikace je určena výlučně pro osoby starší 18 let. Provozovatel aplikace nemá povinnost ověřovat, zda zadané datum narození uživatele odpovídá skutečnosti.

Získejte zdravý jídelníček na míru ZDARMA

 • Sestavený od nutriční poradkyně
 • Komplexní jídelníček pro vaší osobu
 • Recepty na 7 dní ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

2 150 274 doručených jídelníčků, za dvě minuty získáte váš!

Tip: Víte, že nejčastěji chtějí lidé zhubnout 10 kg?