Podmínky věrnostního programu

Mějte na paměti, že cílem věrnostního programu je odměnit aktivní uživatele webu PestrýJídelníček.cz, kteří pomáhají s rozvojem k lepšímu.
 • Všeobecné podmínky webu
 • Provozovatelem věrnostního programu je Frank Mikes s.r.o. IČ: 03786986.
 • UŽIVATEL-UŽIVATELEM se rozumí jakákoli osoba, která souhlasila s těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI v právním postavení UŽIVATELE, přičemž projevem souhlasu s těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI UŽIVATEL prohlašuje, že v okamžiku registrace a užití WEBOVÉ SLUŽBY dovršil věk 18let. UŽIVATELEM se tedy rozumí kterákoli osoba, která vstoupí na webové rozhraní www.pestryjidelnicek.cz a zároveň následně jakkoli užije WEBOVOU SLUŽBU a/nebo se registruje do WEBOVÉ SLUŽBY a zároveň následně jakkoli užije WEBOVOU SLUŽBU.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET je souborem dat a nastavení, souhrn dat a nastavení o UŽIVATELI (vč. jím vložených) zanesený ve WEBOVÉ SLUŽBĚ v elektronické podobě a týkajících se vždy jednoho konkrétního UŽIVATELE. Je zakázáno jakýmkoli způsobem využívat či zneužívat UŽIVATELSKÝ ÚČET za účelem poškozování třetích osob, POSKYTOVATELE, nebo dobrého jména POSKYTOVATELE.
 • Bod reprezentuje bodové ohodnocení, které UŽIVATEL získá za předem definovanou akci.
 • Po dosažení potřebného počtu bodů, může UŽIVATEL požádat o odpovídající odměnu.
 • Odměny jsou právně nevymahatelné.
 • Odměny jsou zasílány pouze na území České republiky, na adresy UŽIVATELŮ uvedených v UŽIVATELSKÉM ÚČTU, nebo sdělené v emailové nebo při telefonické komunikaci. Pokud se zaslaná odměna vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí UŽIVATELEM, bude po dobu 10 dní připravena k osobnímu vyzvednutí na kontaktní adrese POSKYTOVATELE. Pokud nebude v uvedené lhůtě vyzvednuta, propadá POSKYTOVATELI.
 • Technická omezení: Body se připisují na účet s krátkým zpožděním. Body se nezapočítavají za návštěvníky, kteří jsou na pestryjidelnicek.cz registrováni. Pro správnou funkčnost věrnostního programu je nutné, aby měl UŽIVATEL ve svém prohlížeči povolené cookie. Přičítání bodů je automaticky kontrolováno.
 • UŽIVATEL může mít pouze jeden účet.
 • Do věrnostního programu se mohou zapojit pouze UŽIVATELÉ z České republiky. WEBOVÁ SLUŽBA je určena uživatelům z České republiky, kteří rozumí česky. Za ostatní návštěvníky nebudou body připsány.
 • UŽIVATEL nesmí prezentovat WEBOVOU SLUŽBU jinak, než jako web zaměřený na tvorbu jídelníčku. Je zakázáno prezentovat WEBOVOU SLUŽBU například jako snadný výdělek, mást návštěvníka závádějícími popisky odkazů (například ke stažení) nebo ho navádět ke kliknutí...
 • UŽIVATEL nesmí odesílat nevyžádanou poštu (SPAM).
 • UŽIVATEL nesmí využívat robotů, scriptů, technických chyb k získávání bodů. Vkládání URL adres pestryjidelnicek.cz do iframe, jiných stránek, využití autosurfu, jiných automatizovaných technik je zakázáno. UŽIVATEL nesmí propagovat WEBOVOU SLUŽBU na erotických stránkách, neetických stránkách, na stránkách porušující zákony ČR.
 • UŽIVATEL nesmí zakládat falešné účty.
 • Porušení podmínek může být důvodem k odečtení bodů, nebo zablokování účtu.
 • POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu kdykoliv v jeho průběhu.
 • POSKYTOVATEL neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli způsobena v souvislosti se zapojením do věrnostního programu.
 • UŽIVATEL vstupuje do věrnostního programu dobrovolně.

Pro zapojení do věrnostního systému se musíte přihlásit. Nemáte ještě profil? Zaregistrujte se zde a získejte ihned 20 bodů.

Získejte zdravý jídelníček na míru ZDARMA

 • Sestavený od nutriční poradkyně
 • Komplexní jídelníček pro vaší osobu
 • Recepty na 7 dní ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

2 116 542 doručených jídelníčků, za dvě minuty získáte váš!

Tip: Víte, že nejčastěji chtějí lidé zhubnout 10 kg?