Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Frank Mikes s.r.o., provozovateli webového portálu pestryjidelnicek.cz, svůj výslovný dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

S ohledem na charakter poskytovaných služeb, potřebujeme zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu (váha s výškou, alergeny, diety apod.), které jsou brány jako zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje). Z tohoto důvodu potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas. Rovněž s ohledem na charakter poskytovaných služeb Vám potřebujeme zejména po registraci zasílat informace a nabídky častěji než jedenkrát týdně, tedy nad rámec toho, co nám dovoluje náš oprávněný zájem.

Váš souhlas rovněž potřebujeme, neboť jsme dceřinou společností společnosti Tipli s.r.o., se kterou sdílíme kontaktní informace, aby Vám mohla nabídnout své služby cashbacku, tedy vracení peněz za uskutečněné nákupy. Rovněž máme zájem Vám zasílat nabídky s námi spolupracujících společností, o kterých máme za to, že by Vás mohly zajímat.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost se zaregistrovat k webovému portálu pestryjidelnicek.cz a využívat jeho služeb. Prostřednictvím formuláře se žádostí o jídelníček máte možnost zažádat o jídelníček zdarma upravený Vám na míru podle Vámi poskytnutými údaji.

V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu a za účelem uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informací
Registrace klienta nebo zaslání jídelníčku; zasílání novinek a nabídek slevových akcí od naší společnosti a společností s námi spolupracujícíchJméno, příjmení, emailový kontakt, PSČ, zdravotní omezení, pohybové aktivity, typ zaměstnání, pohlaví, rok narození, výška, váha, nákupní historii, v případě registrace rovněž zda chce klient zhubnout, kolik chce zhubnout, nepovinně alergeny, fotografie, vaše míry

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od registrace, případně Vaší poslední návštěvy na webovém portále. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání emailůV současné době využíváme služby poskytovatelů, kteří pro nás zasílají emaily.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizováno dne: 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.