Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost Frank Mikes s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Frank Mikes s.r.o., provozovatele webového portálu pestryjidelnicek.cz, se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa mail@pestryjidelnicek.cz.

Za účelem Vašeho kontaktování jste nám poskytl osobní údaje, a to jméno, příjmení a emailový kontakt.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, abychom Vás mohli kontaktovat. Tyto osobní údaje nevyužijeme pro jiný účel.

Z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom Vás jako potencionálního klienta mohli kontaktovat a vyřešit s Vámi Vaši žádost, stížnost či připomínku.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu tří let od jejich získání, pokud bychom k jejich zpracování neměli jiný právní titul.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění

Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání emailů

V současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá emaily

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Získejte zdravý jídelníček na míru ZDARMA

  • Sestavený od nutriční poradkyně
  • Komplexní jídelníček pro vaší osobu
  • Recepty na 7 dní ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

 
Chci jídelníček ZDARMA

2 832 243 doručených jídelníčků, za dvě minuty získáte váš!

Tip: Víte, že nejčastěji chtějí lidé zhubnout 10 kg?