Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost Adsalva s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Adsalva s.r.o., provozovatele webového portálu pestryjidelnicek.cz, se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa mail@pestryjidelnicek.cz.

Za účelem Vašeho kontaktování jste nám poskytl osobní údaje, a to jméno, příjmení a emailový kontakt.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, abychom Vás mohli kVaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem vašeho kontaktování obchodními či jinými sděleními,které souvisí s naším portálem. Tyto osobní údaje nevyužijeme pro jiný účel.

Z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abVaše osobní údaje zpracováváme na základě vaší registrace, na základě které souhlasíte s naší možností Vás kontaktovat emailem rozesláním obchodních sdělení. 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu tří let od jejich získání, pokud bychom k jejich zpracování neměli jiný právní titul.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání emailůV současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá emaily

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Poučení o právech subjektů údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

© COPYRIGHT 2024 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.