Web PestrýJídelníček.cz provozuje

Adsalva s.r.o.
Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986, DIČ: CZ03786986

Zápis v obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C237807.

E-mail pro uživatelskou podporu: mail@pestryjidelnicek.cz

© COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.