Bipolární afektivní porucha – příznaky maniodeprese

Bipolární porucha je charakteristická převážně střídajícími se epizodami, při kterých je vysoce narušena nálada a aktivita pacietna. Objevují se fáze poklesu energie a nálady (deprese) a fáze hypomániemánie, které jsou charakteristické výrazným zvýšením aktivity u nemocných. Jelikož léčba, která by nemoc zcela vyřešila zatím neexituje, pacienti jsou odkázání na celoživotní užívání tlumivého léčiva.

ˇ

Bipolární porucha příznaky

Jak plyne z názvu nemoci, mezi hlavní projevy řadíme prudké a nepřirozené výkyvy nálad, které mohou trvat i týdny. Nemocní prožívají dvě etapy, kterými jsou mánie a deprese.

Příčiny:

Příčiny bipolární poruchy nejsou dosud příliš známy. Roli mohou hrát rizikové faktory, jakými jsou: genetika, biochemické a hormonální faktory a vlivy prostředí.

Co jde ale s jistotou říci, je to, že se jedná o biologicky podmíněné onemocnění.

Období deprese

Období deprese představuje pro pacienty nepříjemné negativními prožitky sebe samých a vymizení schopnosti radovat se z věcí, které by byly jinak prožívány jako příjemné a uspokojující. Dále můžeme pozorovat snížení aktivity a objevit se může také neschopnost vykonávat běžné denní úkony a ohrožení života sebevražedným smýšlením!

Období mánie

Na období mánie je většinou pohlíženo jako na příjemné, radostné, plné energie. Nemocného ale může přivést do obdobně nepříjemných situací, kdy skrze své činy, které není schopen kontrolovat, může ohrozit jak sebe, tak své okolí.

 • Nechuť do života
 • Pocit méněcennosti
 • Ztráta zájmů
 • Sebeobviňování
 • Pláč bez příčiny
 • Výbuchy vzteku, podrážděnost
 • Neschopnost říct, co pacient potřebuje
 • Sebepoškozování
 • Myšlenky či pokus o sebevraždu
 • Nával energie
 • Ztráta potřeby spát (nemocný spí hodinu denně nebo nespí vůbec)
 • Ztráta sociálních zábran
 • Nepřiměřeně vysoké sebevědomí
 • Riskantní jednání a nadměrné utrácení peněz
 • Sexuální promiskuita
 • Podrážděnost, výbušnost
 • Zrychlené myšlenkové pochody
 • Pacient mluví rychle a nesrozumitelně

Mezi těmito dvěma fázemi nastává období remise (klidu), kdy pacient nejeví žádné známky poruchy.

Bipolární porucha léčba

Bipolární porucha se nedá vyléčit, léčba spočívá v celoživotním podávání psychofarmak, které udržují náladu v rovině. Dále se podávají antipsychotika, která potlačují naopak zase manické stavy. Při těžkých depresí se někdy mohou nasadit také antidepresiva – jejich užívání se ale obecně nedoporučuje, jelikož hrozí překlenutí do manické fáze. Léčivo se obvykle podává v kombinaci s psychoterapií, například kognitivní behaviorální terapií.  V některých případech se může k léčbě přistupovat také skrze elektrošoky.

Společně s léčbou je pacientům doporučuován také pozitivní přístup k dodržováním zdravého životního stylu.

Jako u každé nemoci se dá říci, že čím dříve se s lěčbou začne, tím jsou výsledky lepší a zlepšení stavu rychlejší. V období mezi depresí a mánií – remisi, je nutné udržovat preventivní léčbu. Cílem této léčby je držet normální fungování po odeznění příznaků deprese a předcházet novým obtížím v budoucnu.

Pro úspěšný průběh léčby je potřeba, aby pacient spolupracoval s lékařem a nevysazoval léky ihned po zlepšení stavu nebo dříve, než mu lékař doporučí! Jestliže se léčba přeruší, hrozí návrat manické či depresivní fáze!

Kdy navštívit lékaře?

Lékaře navštivte při depresích bez příčiny, při déle trvajících výkyvech nálad, při sebevražedných sklonech. Bohužel lékařskou pomoc většinou vyhledají až blízcí nemocných.

Odborné vyšetření následně provede psychiatr na základě psychiatrického vyšetření. Důležitá je rodinná anamnéza a popis životních situací, které nemocný prodělal.

Prevence

Bipolární afektivní porucha je onemocnění dlouhodobé, objevující se poprvé již u mladých lidí kolem 20. roku věku. Onemocnění bohužel většinou ovlivní jak život pacientů, tak i jejich rodin. Porucha ovlivňuje celkové fungování v životě, v zaměstnání a v partnerských vztazích jedince. Zásadní podmínkou dobrého průběhu této duševní nemoci a minimalizace jejích dopadů na pacienta je dlouhodobá a pravidelná léčba a zdravý životní styl.

Hledáte jiné nemoci?

Zelený zákal

Zelený zákal, jak se lidově glaukomu říká, je nebezpečné oční onemocnění – většinou  nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže. Bez léčby však může způsobit vážné poškození!

Suchý kašel

Suchý kašel bývá reakcí na alergen, cigaretový kouř, zvýšené množství prachu nebo suchý vzduch z klimatizace. Dá se říci, že suchý kašel často značí počátek nachlazení.

Bronchitida

Zánět průdušek je onemocnění známé také jako bronchitida. Při akutní bronchitidě postupuje nemoc náhle a to například po obyčejném nachlazení.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak – hypertenze, je častým a velmi nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Říká se mu tichý zabiják, jelikož spousta lidí se o onemocnění dozví až při náhodné kontrole.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  Mohlo by vás zajímat

  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.