Alzheimerova choroba – příznaky a stádia

V prvních stádiích Alzheimerovy nemoci začíná degenerovat mozková část zvaná hipokampus. Jedná se o část mozku, která uchovává vzpomínky. Hipokampus se u pacientů zmenšuje a spojení mezi ním a prefrontální kůrou se ještě navíc ztenčuje. Mozek tak přestává zpracovávat krátkodobé vzpomínky.

„Alzheimer Europe v roce 2009 odhadovala, že v ČR žije více než 123 000 lidí s demencí. V
roce 2013 už podle stejných odhadů bylo u nás lidí s demencí o 20 000 více (143 000). „

Česká alzheimerovská společnost

Alzheimerova choroba příznaky

Průběh nemoci nastupuje pomalu a příznaky se tak objevují postupně.

 • Poruchy paměti: Rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, zapomínání důležitých dat, pravidelné ztrácení předmětů
 • Problémy s plánováním či řešením úkolů: Problém s následováním receptu, placení měsíčních účtů, nákupy

 • Porucha jazykových schopností: Obtížné hledání těch správných slov, mezery v řeči, používání špatných či zjednodušených slov, problém vnímat konverzaci
 • Snížená orientace v prostoru: Ztrácení se, problém s nalezením správné cesty, zapomínání dat, špatná orientace v čase
 • Změna chování: Apatie, deprese, zmatenost, úzkost, zvýšená vznětlivost, blouznění

Pravděpodobnost výskytu nemoci se zvyšuje s věkem, naopak se ale snižuje s vyšším vzděláním! Dalším rizikovým faktorem mohou být otřesy mozku a jistou roli může hrát také dědičnost.

Stařecká demence

Demence může mít řadu příčin, nejčastější příčinou demence je však právě Alzheimerova choroba. Jasné příčiny nejsou dosud jasně definovány, určité riziko představuje věk a případný podíl může mít dědičnost a další faktory. Alzheimerova choroba stojí za 50–60 % případy demence.

Dalšími typy demence jsou například :

 • vaskulární demence
 • demence s Lewyho tělísky
 • frontotemporální demence.

Alzheimerův test

Česká alzheimerovská společnost uvádí, že: Projekt Dny paměti byl zahájen v červnu 2008. Kdy si na
vybraných kontaktních místech můžete nechat zdarma vyšetřit paměť. Právě problémy s pamětí
mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu.

Kde je možné nechat si bezplatně vyšetřit paměť?

„Vyšetření probíhají ve vybraných kontaktních místech. Vyšetření paměti probíhá na základě
telefonické objednávky v konkrétním kontaktním místě. Kontakty můžete nalézt na této
mapce (vyšetření paměti poskytují místa označená hvězdičkou). „
Česká alzheimerovská společnost


Co se děje po vyšetření?

„Paměť vyšetří proškolení spolupracovníci pomocí sady testů. Vyplnění dotazníků trvá přibližně
hodinu (může trvat ale i výrazně déle). Výsledky testu ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné a
zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba podstoupit odborné vyšetření
u neurologa, psychiatra anebo geriatra, který pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti
a případně zahájí vhodnou léčbu. Kontakty na lékaře získáte po vyšetření v kontaktním místě České
alzheimerovské společnosti. „
Česká alzheimerovská společnost

Stádia

Lehká demence
V tomto stádiu bývá nemocný ještě schopný samostatného života. Příznaky jsou mírné, lehce přehlédnutelné

 • Zhoršující se paměť – nemocný se opakovaně ptá na jednu a tu samou věc, zapomíná, kam si co odložil, neustále něco hledá, nevzpomene si na aktuální datum. Může zapomenout vypnout vařič, nebo zastavit vodu.
 • Poruchy komunikace – nemocný má těžkosti s plynulým vyjadřováním.
 • Neporozumění běžným požadavkům – např. vyplnit složenku, zavolat telefonem.
 • Změny nálady – úzkost nebo deprese, ztráta iniciativy, apatie.

Středně těžká demence
Nemocný již potřebuje celodenní péči svého okolí

 • Výrazné výpadky paměti – nemocný může zapomenout vaše jméno
 • Ztráta schopnosti orientovat se v čase a prostoru – nemocný se ztrácí ve známém městě a neví, jestli je ráno nebo odpoledne.
 • Potřebuje pomoc při umývání, oblékání – například si obleče nejprve kalhoty a potom až spodní prádlo.
 • Nemocnému ubývá slovní zásoba
 • Změny chování – počátky egocentrismu, podezíravosti, negativismu.

Těžká forma demence
Nemocný je zcela závislý na pomoci druhých osob

 • Pokročilá ztráta paměti – pacient nemusí poznat své nejbližší, může dojít i ke ztrátě vlastní identity.
 • Těžká porucha řeči – zpočátku přicházejí srozumitelná slova a nesrozumitelnými zvuky, postupně začnou nesrozumitelné projevy převládat.
 • Pohyblivost se snižuje
 • Poruchy příjmy potravy – nemocný může mít poruchu polykání potravy. Také může jídlo odmítat úplně, což zapříčiňuje chybějící motivace a apatie.
 • Ztráta kontroly nad močovým měchýřem a funkcí střev.

Alzheimerova choroba léčba

Podle webu Wikipedia nemoci bohužel podlehne 68 % pacientů, kteří s ní byli diagnostikováni, příčinou úmrtí nemusí však být přímé dopady neurodegenerace mozku, ale také nepřímé dopady nemoci – nižší odolnost vůči infekcím, krevní sraženiny způsobené pobytem na lůžku či potíže s příjmem potravy.

Nemoc nelze zcela vyléčit.

Včasným rozpoznáním a léčbou můžete ale zpomalit její vývoj a zlepšit pacientův stav natolik, že bude dlouhodobě soběstačnější. V prvotních stádiích nemoci se podávají kognitiva, což jsou látky, které brání odbourávání acetylcholinu, ten je nezbytný pro přenos nervových signálů.

Dalšími léky, které se podávají v rozvinutých stádiích jsou:

 • neuroleptika a antidepresiva – odstraňujícími agresivitu a neklid.
 • hypnotika – která napomáhají nemocným spát.
 • anxiolytika – na tlumení úzkosti.

Nejdůležitější je ale rodinné zázemí a péče okolí. Jedná se nejen o fyzickou poruchu, nemoc se rychleji rozvíjí také při opomíjené psychické podpoře. Jedinou prevencí je proto rozvíjení mozkové aktivity a to především ve vyšším věku.

Nemocný musí pravidelně navštěvovat lékaře, nicméně s některými příznaky provázejícími tuto chorobu si můžete pomoci i v zázemí domova.

Bylinky:

Proti úzkostem a depresím lze vyzkoušet například výtažek z třezalky nebo kombinaci této byliny ve směsi s lípou a vrbkou úzkolistou, která navíc zároveň působí také proti nespavosti. Dobré účinky při Alzheimerově chorobě jsou pozorovány u jinanu dvoulaločného, který pomáhá zmírnit pomatenost, zapomnětlivost a úzkosti.

Zdravotní cviky

Posilování mozku učením, čtením, hrou, luštěním sudoku nebo třeba křížovek.

Kdy navštívit lékaře?

Lékaře neprodleně navštivte při vypozorování některého z příznaku. Odborník obvykle diagnostikuje nemoc právě za pomocí klinických příznaků.

Následovat pak může magnetická rezonance mozku, scintigrafická tomografie (zjišťuje pomocí přístroje prokrvení mozku) nebo vyšetření mozkomíšního moku (punkcí z prostoru mezi obratli). Někdy se také dále provádí neuropsychologické vyšetření.

Prevence

„Podle specialisty a mezinárodně uznávaného lékaře, ředitele centra pro výzkum Alzheimerovy demence na kalifornské univerzitě Dale Bredesena jde o multifaktoriální onemocnění, kterému lze předcházet, a dokonce jeho průběh zvrátit pomocí stravy a úprav životního stylu. říká Margit Slimáková

Také Česká alzheimerovská společnost tvrdí, že základním pravidlem je, že to, co je dobré pro srdce, je dobré také pro mozek.

„Pokud chceme snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob a demence, měli bychom se zajímat o vyrovnanou skladbu jídelníčku a pravidelně se věnovat fyzickému a duševnímu cvičení. Osvojit si zdravější životní styl přitom nemusí být složité a na změny není nikdy pozdě! „ Česká alzheimerovská společnost

​Hledáte jiné nemoci?

Bronchitida

Zánět průdušek je onemocnění známé také jako bronchitida. Při akutní bronchitidě postupuje nemoc náhle a to například po obyčejném nachlazení.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak – hypertenze, je častým a velmi nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Říká se mu tichý zabiják, jelikož spousta lidí se o onemocnění dozví až při náhodné kontrole.

Zelený zákal

Zelený zákal, jak se lidově glaukomu říká, je nebezpečné oční onemocnění – většinou  nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže. Bez léčby však může způsobit vážné poškození!

Suchý kašel

Suchý kašel bývá reakcí na alergen, cigaretový kouř, zvýšené množství prachu nebo suchý vzduch z klimatizace. Dá se říci, že suchý kašel často značí počátek nachlazení.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.