Autismus – příznaky a projevy

Jedná se o závažnou neurovývojovou poruchu z tzv. poruch autistického spektra. Porucha se projevuje narušením sociální interakce, komunikace a stereotypními vzorci v chování a zájmech. Výsledkem autismu je fakt, že pacient nechápe okolní svět a často reaguje nezvykle na běžné situace. O mírnější formě poruchy vývojového spektra mluvíme jako o tzv. Aspergerovu syndromu. Poruchy autistického spektra se lidem přiblížily také díky filmům. Např. Rain man, Mary a Max a další.

ˇ

Příznaky autismu

Autisti mívají potíže ve vyhodnocování informací, které jim okolní svět přináší. Problémy se vyskytují v oblasti řečové, v komunikaci s ostatními lidmi a také v sociálních dovednostech. Autismus se projevuje ve třech oblastech života, což nazýváme to triádou:

 • komunikace, interakce (sociální chování) a představivost
 • nemocní často dávají přednost samotě před společností, nemají zájem o druhé, často u nich pozorujeme stereotypní chování a rigidní myšlení
 • autisté mívají problémy ve vývoji řeči, těžko zvládají běžné sociální dovednosti a obecně jsou pro ně obtížně zvládnutelné běžné mezilidské vztahy

U autistů se často vyskytuje chování, které připomíná obsedantně-kompulzivní poruchu. Nemocní opakovaně provádí některé rutinní činnosti a to jim přináší značné uspokojení. V případě, že činnost naopak vykonat nemohou, jsou neklidní, ve stresu a mohou začít pociťovat úzkost.

Příčina autismu

Jasná příčina autismu doposud není známá. Aktuálně se na autismus pohlíží jako na onemocnění, u kterého má hlavní vliv genetika. Neznamená to, že by existoval jeden gen, který by byl odpovědný za vznik této poruchy. Nicméně v rodinách, kde se autismus vyskytuje, je riziko narození dítěte s poruchou autistického spektra výrazně vyšší.

Mezi další rizikové faktory patří také komplikace v těhotenství a během porodu. 

Kromě tzv. dětského autismu se můžeme setkat i s dalšími poruchami autistického spektra, mezi které patří: 

Atypický autismus

Nemocní s atypickým autismem mají některé oblasti méně narušeny. Mají tak obvykle lepší sociální či komunikační dovednosti. Tento druh autismus se obvykle projevuje po třetím roce života.

Dezintegrační porucha

Onemocnění nastává mezi druhým a sedmým rokem věku dítěte. Přichází náhlý ústup v nabytých komunikačních a sociálních schopnostech a dovednostech a objevuje se chování typické pro autisty. Zhoršení stavu bývá pozvolné v horizontu několika měsíců nebo se může projevit i náhle.

Aspergerův syndrom

Aspergerovým syndrom s sebou přináší potíže v komunikaci a v pochopení určitých sociálních situací, ze kterých plynou následně potíže ve vztazích s ostatními. Pacienti s Aspergerovým syndromem většinou bývají intelektuálně zdatní, někteří mají dokonce výrazné nadání. Pacienti nemají problémy s řečí a s vyjadřováním, většinou ale nechápou ironii, žerty, metafory nebo nadsázku a mají potíže s mimoverbální komunikací.

Jejich řeč může působit strojeně nebo až namyšleně. Často jsou dobří v učení se faktům a vzorcům, mívají však horší abstraktní myšlení a celkovou představivost.

Léčba

Autismus patří mezi nevyléčitelná onemocnění, avšak speciální výchova zvyšuje adaptabilitu a samostatnost autistů a zmírňuje tak problematické chování. Nejdůležitější místo v terapii mají specializované výchovné a behaviorální metody, které dítě posílí oblastech, kde má nedostatky. V České republice se tato péče nachází převážně ve speciálních pedagogických centrech, systému rané péče a organizace APLA. 

Často používanou léčebnou metodou, je tak zvaná metodika strukturovaného učení, ta se soustředí na nácvik funkční komunikace. Základními třemi pilíři léčby autistů jsou:

 • vizualizace
 • individualizace
 • strukturalizace.

Léky

Za pomoci léků je možné zlepšit jednotlivé symptomy. Nicméně včasné zahájení behaviorální terapie a speciálního pedagogické vedení, zůstává nejpodstatnější složkou léčby.

Zdravotní cviky

Každému autistovi může být nápomocná jiná forma terapie, jelikož je každý pacient velmi individuální. Některým dětem například nemoc zhoršuje nepřiměřená zátěž, která následně může vyvolat častější epileptické záchvaty. O možnosti cvičení je tak nutno se vždy poradit s ošetřujícím lékařem!

Možné komplikace

Autismus často doprovází dalšími onemocněními, a to jak fyzického rázu, tak mentálního. Jsou to například: mentální retardace, epilepsie a další geneticky podmíněné vady. Někteří pacienti trpí pouze mírnými problémy, jiní ale mohou trpět záchvaty vzteku, hyperaktivitou, nebo naopak vysokou pasivitou či mít sklony k sebepoškozování.

Kdy navštívit lékaře?

K prvotním projevům patří opožděný vývoj řeči u dítěte nebo řeč působí zvláštně a dítě ji nedokáže přiměřeně využívat ke komunikaci. Děti s autismem také často neukazují rukami, chybí jim oční kontakt a je obtížné je zaujmout pro nějakou společnou činnost.

Běžně se vyvíjející dítě má o sociální kontakt extrémní zájem. Dítě s autismem může na své okolí prvně milně působit jako tvrdohlavé.

Mezi varovné signály dále řadíme nadměrné ulpívání na určitých předmětech nebo činnostech, smyslová přecitlivělost a obtížná akceptace změn. 

Znepokojující je také jakýkoli vývojový regres v období batolícího věku.

Hledáte jiné nemoci?

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak – hypertenze, je častým a velmi nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Říká se mu tichý zabiják, jelikož spousta lidí se o onemocnění dozví až při náhodné kontrole.

Bronchitida

Zánět průdušek je onemocnění známé také jako bronchitida. Při akutní bronchitidě postupuje nemoc náhle a to například po obyčejném nachlazení.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak – hypertenze, je častým a velmi nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Říká se mu tichý zabiják, jelikož spousta lidí se o onemocnění dozví až při náhodné kontrole.

Suchý kašel

Suchý kašel bývá reakcí na alergen, cigaretový kouř, zvýšené množství prachu nebo suchý vzduch z klimatizace. Dá se říci, že suchý kašel často značí počátek nachlazení.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  Mohlo by vás zajímat

  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.