BMI kalkulačka pro výpočet vaší ideální váhy

Vypočítejte si vaše aktuální BMI (Body Mass Index). Vložte do kalkulačky váš věk, pohlaví, váhu a výšku. Ihned získáte výsledky a uvidíte, jestli trpíte podvýživou, máte normální váhu nebo jste obézní.

Co je BMI

BMI je zkratkou anglického Body Mass Index, neboli indexu tělesné hmotnosti. BMI index je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších indikátorů tělesné hmotnosti.

Prostřednictvím výpočtu BMI můžete jednoduše zjistit, jestli máte podváhu, normální hmotnost, nadváhu, nebo zda netrpíte obezitou. Jedná se ve své podstatě o jednoduchý vzorec založený na vztahu mezi tělesnou hmotností a výškou.

Výpočet BMI a BMI vzorec

Ptáte se, jak vypočítat BMI? Není to nic těžkého. Vzorec pro výpočet BMI byl vytvořen už v 19. století a je známý také pod názvem Queteletův index.

Vypočítá se dosazením aktuální hmotnosti člověka v kilogramech a jeho výšky v metrech. Výsledkem jsou pak BMI hodnoty, které se pohybují v rozmezí od 15 do 40 a jsou ukazatelem podvýživy, normální váhy, nadváhy nebo případně obezity.

Vzorec BMI = Hmotnost (kg)/(výška (m))2

Není nutné, aby si každý prováděl výpočet sám. Spolehlivá online BMI kalkulačka (anglicky BMI Calculator) dokáže spočítat BMI pohodlně, přesně a bez námahy. A to vše jen díky dosazení základních tělesných údajů.

Výsledky se promítnou do BMI tabulky podle jednotlivých kategorií.

Podváha 18,5 Při podváze hrozí mnoho zdravotních rizik. Je proto vhodné držet se zásad zdravého životního stylu a zajistit dostatečný přísun kalorií.
Normální váha 18,5 - 25 V případě normální váhy své tělo neohrožujete. Je dobré si tento stav udržet zdravým jídelníčkem a dostatečným pohybem.
Nadváha 25 - 30 Nadváha je spojena s rizikem mnoha nemocí. Nejlepším řešením je zaměřit se na pravidelné a zdravé stravování a pohyb.
Obezita prvního a druhého stupně 30 - 40 Při obezitě prvního a druhého stupně je vhodné držet se zásad zdravého stravování a vykonávat dostatečný pohyb. Poraďte se s odborníky a lékaři, aby nedošlo k ohrožení zdraví a tělo přijímalo dostatek potřebných živin.
Těžká obezita > 40 Těžká obezita jde ruku v ruce s mnoha nebezpečnými nemocemi. Zeptejte se svého lékaře, změňte své stravovací návyky a zařaďte pravidelný pohyb. Tyto kroky vám pomohou zlepšit vaše zdraví, budete se cítit lépe a vyhnete se mnoha zdravotním komplikacím.

Kdy se setkáme s BMI a jeho použití

BMI test se standardně používá zejména při statistických průzkumech, které se zabývají obezitou populace. Pro tyto účely je ideální, protože k výpočtu BMI stačí uvést pouze dva základní údaje, a to tělesnou hmotnost a výšku.

Limity BMI: Pro koho není vhodné a proč?

BMI index je nutné brát s rezervou. Jedná se pouze o orientační ukazatel, který ignoruje další důležité faktory. V posledních letech se klasický výpočet BMI ukázal jako zastaralý a zavádějící, protože nepočítá s věkem, pohlavím a pohybovou aktivitou. Navíc nedokáže přesně určit, jaký podíl má na celkové hmotnosti člověka tuková tkáň a jaký svalová hmota.

Výpočet BMI proto není příliš vhodný pro sportovce, kteří tak mohou být zařazeni do kategorie nadváhy, jelikož mají velké množství svalů těžších než tuk.

Naopak lidé s minimální svalovou hmotou a velkým množstvím tukové tkáně by mohli být podle BMI tabulek zařazeni do kategorie normální váhy, ačkoli budou ve skutečnosti trpět nadváhou.

Jelikož BMI index nezohledňuje stavbu těla, není přesným hmotnostním ukazatelem ani pro děti nebo těhotné ženy. V těchto případech je proto vhodnější využít jiný index nebo speciální BMI kalkulačky, které se například specializují na BMI dětí.

Co je BMI Prime?

BMI Prime v podstatě říká, jak se člověk odlišuje od horní hmotnostní hranice. Jedná se o malou úpravu výpočtu BMI, která spočívá v jednoduchém porovnání osobního BMI s horní hranicí BMI normální váhy.

Horní hranice normální hmotnosti je podle BMI tabulky definovaná na 25. V Asii je kvůli odlišné tělesné stavbě tato hodnota stanovena na 23. BMI Prime je tak využitelný v medicíně nebo v mezi populačním srovnávání.

V případě, že má BMI Prime nižší hodnotu než 0,74, osoba trpí podvýživou. Pokud vychází BMI Prime mezi 0,74 a 1,00, pak má osoba normální váhu. Jestliže je hodnota BMI Prime vyšší než 1,00, osoba trpí nadváhou.

Ilustrační příklad: Podle BMI vzorce vyšlo BMI s hodnotou 32, přičemž horní hranice BMI normální váhy má hodnotu 25. Tato čísla se dají do poměru 32/25=1,28, z čehož jasně vyplývá, že daná osoba trpí nadváhou a horní hranici normální hmotnosti přesahuje o 28%.

Co je to ABSI?

Jak již bylo řečeno, BMI index má svá omezení, která plynou primárně z toho, že nezohledňuje poměr a rozložení tukové a svalové tkáně v těle. Rozložení tělesného tuku je ovšem zásadním ukazatelem zdravotního stavu. Například tuk ukládaný na břiše může způsobit řadu zdravotních rizik.

Z tohoto důvodu byl vyvinut ABSI index (anglicky A Body Shape Index), neboli index tvaru těla. ABSI index ukazuje, zda máte v oblasti břicha nadbytek tuku a zda vám proto hrozí zdravotní obtíže spojené s obezitou.

Vzorec ABSI

Index tvaru těla ABSI ve svém výpočtu zohledňuje další tělesný parametr, kterým je obvod pasu. Obvod pasu úzce souvisí se zdravím člověka, proto se spojením s výpočtem BMI stává dobrým a spolehlivým ukazatelem zdravotního stavu.

Vzorec ABSI = Obvod pasu (cm)/(BMI2/3 * výška 1/2(cm))

Stejně tak jako BMI kalkulačky existují rovněž online kalkulačky ABSI, které vám mohou výpočet usnadnit, předejít chybám a špatné interpretaci výsledků.

Hodnoty ABSI

V případě, že vám vycházejí hodnoty z uvedené tabulky, nebo dokonce vyšší, znamená to, že jste vážně zdravotně ohroženi a měli byste svůj životní styl co nejdříve přehodnotit.

Věk Žena Muž
30 0,077 0,079
40 0,078 0,081
50 0,079 0,083
60 0,081 0,084
70 0,083 0,085
80 0,085 0,088

Další ukazatelé a indexy

Brocův index

Brocův index udává, kolik kilogramů chybí nebo přebývá k hranici normální váhy. Nepoužívá se často, nezohledňuje totiž osoby menší než 155 cm a vyšší než 165 cm a byl proto překonán BMI indexem.

Rohrerův index

Rohrerův index neboli index tělesné plnosti se používá především pro osoby ve vývoji (zejména u dospívajících), kdy je u BMI těžké dostat reálné výsledky.

WHR index

WHR index je ukazatelem poměru mezi boky a pasem. Rozděluje typy postavy na gynoidní, androidní a smíšený. Pomocí tohoto rozdělení můžete zjistit, kde se vám ukládá tělesný tuk.

Závěr: Proč využít BMI kalkulačku?

BMI index vyjadřuje vztah mezi tělesnou hmotností a výškou, díky čemuž je možné získat přibližnou představu o tom, zda netrpíme podvýživou, nadváhou nebo dokonce obezitou. Protože však BMI ignoruje poměr tuku a svalstva v těle a navíc opomíjí tělesnou stavbu, je pouze orientačním ukazatelem.

Z tohoto důvodu není vhodné například použití BMI u dětí, těhotných žen a sportovců. S určitým zkreslením je nutné počítat také u BMI ženy a BMI muže, protože jednotlivá pohlaví mají odlišnou tělesnou stavbu.

Nevíte, jak spočítat BMI? A čkoli není BMI vzorec nijak složitý, je dobré využít online BMI kalkulačku, která zohledňují i další osobní údaje. Existují rovněž kalkulačky BMI podle věku i speciální BMI kalkulačky pro děti.

Výsledky nelze brát jako zcela spolehlivou bernou minci, ale spíš jako ukazatel možných zdravotních rizik. Proto určitě doporučujeme výpočet BMI minimálně vyzkoušet.

Zkuste naší BMI kalkulačku a zjistěte, jak jste na tom se svou vlastní váhou. Navíc můžete zdarma získat vhodný jídelníček ušitý přímo na míru.


Chvilku strpení.
Už to pro vás vaříme.