5 Tibeťanů

Historie 5 Tiběťanů

Když v minulém století britský důstojník Kelder sloužili v Indii, tak si s sebou přivezl příběh, ve kterém tvrdil, že někde v Tibetu je klášter, ve kterém mniši znají tajemství věčného mládí. Přemlouval svého přítele Bradforda aby klášter objevil s ním. Bradford, který byl již šedivý, postarší pán a chodil o holi nakonec do klášteru odjel. Vrátil se po 23 letech do Anglie jako člověk mladistvého vzhledu, kterému byste mohli odhadovat nanejvýš 45 let. Vyprávěl, jak žil s mnichy v tibetském klášteře, pěstoval zeleninu, vyráběl sýr a naučil se ony tajné cviky, které mají člověku navrátit mládí.

Pan Kelder sepsal všechny poznatky p. Bradforda a poté vydal o jeho cestě do Tibetu knihu. I když zní tento příběh až neuvěřitelně, tak je pravda, že lidé, kteří každý den dělají těchto pět jednoduchých cviků, si pochvalují, že mají víc energie, cítí se klidnější, vyrovnanější nebo například jsou méně nemocní. Dnes jsou také v České republice nadšenci a centra, které 5 Tiběťanů cvičí.

Cviky

Pět Tibeťanů může cvičit každý, bez ohledu na věk nebo fyzickou zdatnost. Cviky mají přesně určené pořadí a každý z nich je třeba několikrát opakovat a to ideálně 21krát. Začínáme postupně, ale minimálně bychom měli zvládnout tři opakování v sérii. Není nejdůležitější zacvičit je bezchybně, každý by měl vycházet ze svých možností a hýbat se pomalu, soustředěně a vnímat při tom své tělo. Ke cvičení budete potřebovat pouze pohodlné oblečení a podložku.

První Tibeťan

Při prvním pokusu o tento cvik můžete pocítit určitou závrať. Buďte proto opatrní a nepřepínejte se.

 • Postavte se zpříma a široce rozpažte. Prsty rukou se dotýkají, dlaně jsou otevřené a obrácené směrem dolů.
 • Držte ruce rozpaženy a točte se jako káča kolem své osy ve směru hodinových ručiček.
 • Opakujte jedenadvacetkrát bez přestávky. Když skončíte s točením, postavte se zpříma a dejte ruce v bok. Nadechněte se jako při dlouhém a hlubokém vdechu, vdechujte nosem, vydechněte ústy.
 • Zopakujte nádech a výdech, dokončete dvě opakování mezidechu a přejděte k Tibeťanovi č. 2.

Druhý ​Tibeťan

 • Položte se na záda a nohy natáhněte zpříma, chodidla směřují vzhůru, kotníky se vzájemně dotýkají.
 • Paže položte podél těla, natažené dlaně jsou otočeny k podlaze, nadechněte se nosem, zvedejte nohy, až mírně překonáte úhel devadesát stupňů. Současně zvedejte hlavu, až se brada dotkne hrudníku.
 • Vše proveďte jedním plynulým pohybem. Prsty nohou míří přímo k obloze, spodní část zad by se neměla zvednout ze země.
 • Vydechněte nosem nebo ústy a vraťte se nohama i hlavou do původní polohy, v níž ležíte dokonale rovně na podložku.
 • Opakujte celý cvik jedenadvacetkrát. Vdechujte při zdvihání hlavy a nohou, vydechujte při jejich spouštění.
 • Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Třetí Tibeťan

 • Klekněte si na kolena, které se snažte držet u sebe,  zatímco ruce vzadu přidržují hýždě.
 • Nadechněte se s hlavou nahoře, v kleku a s výdechem se zakloňte dozadu, co jen to jde.
 • Chvíli zůstaňte v záklonu a s nádechem se vraťte zpět do kleku.
 • Pomalu, s výdechem pak sklopte hlavu k hrudi.
 • Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Čtvrtý Tibeťan

 • Posaďte se zpříma, nohy natáhněte před trupem. Natažené dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky.
 • Poloha dlaní je velmi důležitá, musejí ležet těsně vedle boků. Bradou se dotýkejte hrudníku.
 • Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země, a to tak, že nohy pokrčíte v kolenou, čímž se chodidla opřou o zem. Současně proveďte největší možný záklon hlavy.
 • Dostanete se do polohy, v níž je váš trup rovnoběžný se zemí, zatímco nohy a paže jsou svislé. Vydechujte nosem nebo ústy, zatímco se vracíte do výchozí polohy.
 • Paže by se neměly ohýbat. Celý pohyb musí proběhnout kolem osy ramen.
 • Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Pátý Tibeťan

 • Vzepřete na dlaních a prstech nohou. Rozestup mezi dlaněmi i chodidly je asi 65 cm. Hlava je vztyčená v záklonu.
 • Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napjaté, zvedejte hýždě a sklánějte hlavu k hrudníku, čímž se tělo ohne do polohy kdy vytváří dokonalý trojúhelník.
 • Vydechněte nosem nebo ústy, zatímco se přehupujete do výchozí polohy. Tělo s výjimkou prstů nohou a dlaní se během cvičení nedotýká země, nohy a paže se neohnou.
 • Cvičení opakujte jedenadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu.
 • Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Šestý Tibeťan

Vyvrcholení všech cviků je tzv. šestý Tibeťan. Ten slouží k přeměně sexuální energie na tvořivost, jasné myšlení a lásku. Člověk by měl při tomto cviku transformovat sexuální energii na vyšší úroveň, kdy mu bude nápomocná k plnohodnotnějšímu životu a dosažení cílů. Provádění 6. Tibeťana se doporučuje spíše zkušenějším.

 • Postavte se vzpřímeně, chodidla od sebe vzdálená na šířku ramen.
 • Pořádně vydechněte a předkloňte se, tak aby trup byl téměř v pravém úhlu a rukama se opírejte o kolena.
 • V předklonu zkuste vytlačit poslední zbytky vzduchu z plic a bradu tiskněte k hrudníku.
 • Narovnejte se, aniž by jste se nadechli a přitlačte ruce na kyčle, mírně zvedněte ramena.
 • Zatlačte břicho a žaludek co nejvíce nahoru a zatněte PC sval (je mezi kostrčí a stydkou kostí).
 • Zkuste takto vědomě se zadrženým dechem vydržet 10 – 15 sekund a prociťujte tento stav. Měli byste cítit vír, energii stoupající z pánve směrem nahoru po páteři.
 • Před nádechem uvolněte břicho a pomalu se nadechněte nosem, uvolněte se a dýchejte. Nádech nosem a výdech ústy.
 • Doporučené opakování cviku je třikrát denně.

Jak cvičení pomáhá?

 • pomáhá balancovat správnou hladinu hormonů
 • dodává tělu energii, vitalitu, pohodlí
 • zlepšuje pevnost kostí
 • zbavíte se dvojité brady
 • zpevní břišní svaly
 • zbavíte se v pase nehezkých pneumatik
 • okysličuje tělo
 • spaluje kalorie
 • zrychluje metabolismus a hubnete
 • tónování svalů (nebudete kulturisté, ale změny pevné postavy budou vidět)
 • čistíte svůj lymfatický systém, vylučování toxinů
 • pomáhá detoxikaci těla

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.