Deprese – koho se týká, příznaky a léčba

Pojem deprese se dnes často používají, když lidé cítí nějaký splín či smutek, ve skutečnosti se ale jedná o vážné psychické onemocnění, které ve výsledku nemá s okolnostmi života nemocného zase tolik společného. Deprese je onemocnění, která se projevuje intenzivním smutkem, rezignací a zabraňuje nemocné osobě žít plnohodnotný a normální život.

ˇ

Deprese příznaky

Deprese je charakteristická poklesy nálad, snížením energie a aktivity, snížením schopnosti radovat se z věcí. Pacient se může cítit apatický, bez síly a motivace vykonávat jakoukoliv činnost. Objevuje se porucha koncentrace, nerozhodnost, nízké sebevědomí, pocity viny a méněcennosti, poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, snížení libida. V závažných případech se mohou objevit také myšlenky na sebepoškozování a touha zemřít.

Depresi rozlišujeme na mírnou, střední a těžkou depresivní fázi. Při těžké depresivní fázi není schopen pacient vykonávat pracovní, společenské a ani běžné domácí aktivity.

Depresi může lékař pacientovi diagnostikovat jako samostatné onemocnění. Depresivní projevy si ale zaslouží pozornost i v případě, že přichází v doprovodu jiného onemocnění nebo se závažnou životní situaci. Deprese se často objevují u nemocných s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě, s Parkinsonovu nemocí, s chronickou bolestí či migrénou.

Deprese léčba

Při léčbě deprese je možné využít psychoterapii nebo léky.

 • U lehkých případů deprese je možné začít pouze psychoterapií. Efekt léků se projeví až po čase, doporučuje se počítat po dobu 6 týdnů.
 • Těžká deprese může být léčena i elektrokonvulzivní terapií. V některých případech se za pomoci EKT mohou vyvolat takové změny aktivity mozku, které pacientů, přinesou úlevu.

Cíl léčby je udržet normální fungování po odeznění příznaků deprese a předcházet novým epizodám v budoucnu. Pro úspěch léčby je potřeba, aby pacient spolupracoval s lékařem a nevysazoval léky hned po zlepšení stavu nebo dříve, než mu lékař doporučí.

Na zmírnění příznaků deprese obecně pomáhají antidepresiva.

Bylinky

Jako podpora se při léčbě deprese mohou využívat čaje z meduňky, třezalky a dobromysli (oregana). Užívání bylinek je ale důležité konzultovat předem s ošetřujícím lékařem. Například třezalka totiž může mít vliv na účinky některých léčiv.

Babské rady

Částečně mohou pomoci hořčík a vitaminy C a B. Je proto vhodné konzumovat kromě těchto látek v tabletách také potraviny, které je obsahují – ořechy jak lískové, tak vlašské, pivovarské kvasnice, mák, kakao, luštěniny a další. Blahodárné antidepresivní účinky má také celer. Ale pozor, domácí léčba nikdy nenahradí konzultace s odborníkem!

Druhy deprese

Jedním ze základních úkolů lékaře je u pacienta zjistit, jakým typem deprese trpí. Teprve poté je možné zahájit účinnou léčbu. Představíme se nejrozšířenější druhy deprese.

Poporodní deprese

Poporodní deprese se projevují zejména druhý až třetí den po porodu, kdy si matka začíná uvědomovat, co vlastně k narozenému dítěti cítí. Ženy často pláčí a jsou zmatené. Přichází obavy z toho, zda vlastně dokáží býti dobrými matkami. Tento typ deprese obvykle přechází sám. V ojedinělých případech se u pacientek mohou objevit halucinace. V této fázi může být ohroženo krom matky i dítě, a proto je nutná hospitalizace v nemocnici!

Klinická deprese

Tímto lehkým typem trpí až 16 milionů Američanů, zajímavé je, že většinu z nich tvoří ženy. Jedná se o běžný typ deprese. Poznat se dá podle pěti symptomů, které se u pacientů vyskytují nejméně po dobu dvou týdnů. Patří mezi ně :

 • pocity smutku
 • prázdnoty
 • bezcennosti
 • beznaděje a viny.

Lidé také ztrácejí energii, chuť k jídlu a zájem o společenský život. Vyskytují se také změny ve spánkových návycích. Někdy se objevují i myšlenky na smrt a sebevraždu. Dobrou zprávou je, že tento typ je velmi dobře léčitelný.

Klinická deprese má také dva podtypy: 

 • atypickou depresi
 • melancholickou depresi.

Lidé trpící atypickou depresí mají tendenci dlouho spát, hodně jíst a jsou také velmi úzkostliví. Pacienti s melancholickou depresí mají taktéž časté potíže se spánkem. Vyskytují se u nich pocity viny. Atypickou depresí trpí hlavně mladí dospělí lidé. Melancholický typ se objevuje zejména u seniorů.

Časté změny nálad (u dětí)

Křik a velmi temperamentní projevy mohou být příznakem poruchy nálady. Tento typ deprese se často objevuje u dětí, které mají problémy s regulací svých emocí. Mezi další příznaky patří podrážděná nálada. Děti trpící touto poruchou jsou také často samotářské a mají problémy navazovat kontakty jak ve škole, tak mezi svými vrstevníky ve svém sociálním prostředí. Tyto děti jsou jednoduše neschopné zadržovat své emoce.

Trvalá depresivní porucha

Pacienti s tímto typem deprese mají konstantně velmi špatnou a pochmurnou náladu. Příznaky deprese přetrvávají dva roky i déle. I přes délku tohoto onemocnění se stále ještě nejedná o těžkou variantu deprese. Při trvalé depresivní poruše se objevují problémy se spánkem. Objevuje se také nízké sebevědomí, nechuť k jídlu či přejídání. Nedostatek energie, špatná koncentrace, potíže s rozhodováním a pocity beznaděje.

Bipolární deprese

Při bipolární depresi se nálada houpe od euforie přímo do beznaděje. Tato forma deprese je známa také jako bipolární porucha či manická depresivní nemoc. Aby odborníci správně tento typ diagnostikovali, musí se u pacienta projevit minimálně jeden záchvat mánie.

Bipolární deprese se objevuje zejména u mladých lidí. U tohoto onemocnění podle některých odborníků hraje roli také pohlaví. Muži tíhnou více k impulsivnímu chování. Ženy mají naopak tendenci k čistě depresivním příznakům. Léčba se řeší zejména antipsychotiky a někdy i psychoanalýzou. V poslední době se také stále častěji uplatňuje léčba světlem. Některé ze studií dokazují, že jasné polední světlo může příznaky deprese účinně snižovat.

Deprese rezistentní na léčbu

Lidé s velmi těžkou depresí někdy nereagují na léčbu, která u jiných pacientů zabírá. Někteří lékaři to dávají za vinu genům daného jedince. Ke kvalitní léčbě je důležitá především diagnóza. U pacientů se obvykle zkouší více typů antidepresiv. Na každého pacienta zabírá ve výsledku něco jiného.

Kdy navštívit lékaře

Lékaře navštivte při dlouhodobém smutku, při pocitu rezignace, či dokonce s myšlenkami na sebevraždu!

Možné komplikace

Nejhorším vyvrcholením deprese je sebevražda, poté dále různé možné problémy spojené s užíváním medikace. Deprese se může vracet opakovaně, někdy je nezbytná celoživotní terapie antidepresivy.

Prevence

Jako prevence proti depresi, spíše ale obecně proti smutku a splínu, se doporučuje pravidelná fyzická aktivita, otužování, častá socializace. Obecně se také doporučuje omezit alkohol a drogy.

Hledáte jiné nemoci?

Zelený zákal

Zelený zákal, jak se lidově glaukomu říká, je nebezpečné oční onemocnění – většinou  nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže. Bez léčby však může způsobit vážné poškození!

Suchý kašel

Suchý kašel bývá reakcí na alergen, cigaretový kouř, zvýšené množství prachu nebo suchý vzduch z klimatizace. Dá se říci, že suchý kašel často značí počátek nachlazení.

Bronchitida

Zánět průdušek je onemocnění známé také jako bronchitida. Při akutní bronchitidě postupuje nemoc náhle a to například po obyčejném nachlazení.

Svrab

Svrab se často objevuje ve formě menších epidemií, například v různých lůžkových zařízeních.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  Mohlo by vás zajímat

  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.