ADHD u dětí – příznaky, projevy a léčba

ADHD syndrom, nebo přesněji porucha pozornosti s hyperaktivitou, řadíme mezi tzv. neurovývojové poruchy. Jedná se o vrozenou nerovnováhou centrální nervové soustavy, jednoduše si to můžete představit tak, že se každá část mozku vyvíjí jinak rychle a jednotlivé mozkové části si vyměňují informace pomaleji, než je třeba. To se pak projevuje:

ˇ
 • nepozorností, jelikož si mozek neumí z velkého množství podnětů vybrat ty podstatné
 • motorickým neklidem, kdy je dítě neustále v pohybu
 • impulsivitou, jelikož části mozku, které kontrolují našeho chování a emocionální reakce jsou o krok pozadu – dítě reaguje dříve, než si reakci promyslí

Děti tak nejsou schopné kontrolovat své chování, většinou mohou působit konfliktně nebo dokonce agresivně. Ikdyž hyperaktivní děti touží hlavně po kamarádství, těžko se jim daří najít a udržet vztahy a jejich osamělost prohlubuje sociální obtíže.

ADHD je z velké části vrozené onemocnění. Syndrom AHDH určitě ale neznamená nižší inteligenci, potíže zapříčiňují odchylky v centrální nervové soustavě, nikoli snížený inteligenční kvocient. Věkem se sice hyperaktivní projevy ADHD často uklidní, stále ale přetrvávají potíže plynoucí z nepozornosti a impulzivního chování.

ADHD příznaky

Jak je již zmíněno výše, porucha pozornosti u dětí se projevuje nedostatkem pozornosti, netrpělivostí, neustálým pohybem a impulzivností dítěte.

Děti nebaví dělat věci, které samy nevidí, jako zábavné, dále děti pociťují nevybitou energii a mají tak potřebu se neustále hýbat. Rodičům se také mohou jejich děti jevit jako nepořádné, zapomínající, nebo zbrklé. I ve školách mohou být znatelně více napomínány, což může být pro rodiče také jeden z varovných signálů.

Pohyb představuje pro děti s poruchou uvolňující a zklidňující rituál.

ADHD u dospělých

Také u dospělých se ADHD může projevovat vnitřním neklidem a potížemi plynoucími z nepozornosti, jako je:

 • neschopnost dodržet časový harmonogram
 • zapomínání
 • emoční labilita
 • rychlé střídání nálad
 • zkratkovité jednání

Dospělí s ADHD jsou navíc náchylnější ke zneužívání návykových látek!

Projevy ADHD u dětí v běžném dni

 • Nezvládají ranní stereotypy, a často tak přicházejí pozdě do školky nebo školy
 • Zapomínají věci a i opakující se činnosti
 • Smlouvají a dohadují se
 • Mají neadekvátní reakce (přehnané emoce)
 • Nepustí vás ke slovu
 • Nepamatují si pokyny
 • Nedokončují věci
 • Mívají opožděný vývoj řeči, motoriky
 • Nesoustředí se na práci a neustále vyrušují
 • Chybí jim krátkodobá paměť
 • Nevydrží u poslechu pohádky
 • Dřív konají, než myslí
 • Děti bývají často vynalézavé a mají rozvinutou fantazii
 • Často s neúspěchy ztrácejí motivaci

Léčba

Léčba ADHD vyžaduje komplexní přístup. Projevy poruchy pozornosti lze mírnit nastavením správného režimu. To pro děti znamená především úprava denního rozvrhu, výchovných a vyučovacích metod. Od rodičů je potřeba trpělivost a tolerance a také dodržování domluveného rozvrhu je pro děti důležité. Dospělí by měli dětem pomáhat a zároveň jim poskytnout dostatek prostoru na denní snění, pohyb a záliby.

Jedna z ověřených metod je úprava pracovního prostředí tak, aby se odstranili podněty vedoucí ke snížení nesoustředěnosti. U dospělých může pomoct úprava životního a pracovního prostředí. Velmi účinná je také pomoc odborníka – psychoterapeuta. V léčbě se také pozitivně osvědčila odborná terapie, takzvaná kognitivně-behaviorální, která napomůže vytvořit správné návyky.

U některých vážnějších případů se doporučuje nasazení léků a to po pečlivé konzultaci s psychiatrem. Léky pomohou upravit činnost látek v mozku, které jsou podstatné pro udržení pozornosti a soustředění (nejedná se o uspávací léky).

Kdy navštívit lékaře?

Diagnózu dětí i dospělých stanovuje následně psychiatr. K diagnostice může pomoci vyšetření u neurologa, psychologa či pediatra.

Existují testy, které mohou napomoct předběžně zjistit, jestli dotyčný trpí právě ADHD. S dítětem je dobré začít u dětského psychologa nebo v pedagogicko-psychologické poradně. Psycholog se zpravidla zajímá o příznaky, dále o dětství, školní prospěch, na vývoj potíží a hlavně na to, jak potíže ovlivňují každodenní život pacienta.

​Hledáte jiné nemoci?

Laryngitida

Velmi nepříjemná nemoc, proti které bohužel neexistuje prevence.

Spalničky

Další nemoc, která postihuje primárně děti. Objevit se může i u dospělých.

Šestá nemoc

Nemoc se také nazývá dětská růžovka. Přenáší se vzduchem.

Svrab

Svrab se často objevuje ve formě menších epidemií, například v různých lůžkových zařízeních.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  Mohlo by vás zajímat

  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.