Liposukce

I když je dieta a pohyb lepší způsob, jak shodit přebytečná kila, některé partii nemusí vaši snahu vůbec odrážet. Liposukce by neměla být alternativa namísto diet nebo při hubnutí. Množství odstraněného tuku se liší podle pacienta a zákroku, ale povětšinou se množství odstraněného tuku nepohybuju nad 5kg. Existují limity, které určují, kolik může být bezpečně odstraněno tuku při jednom zákroku. Při překročení může u pacienta posléze dojít k neobvyklým nerovnostem.

Před provedením zákroku je třeba vzít v potaz zdravotní stav a to zejména:

 • vysoký krevní tlak
 • srdeční a plicní onemocnění
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • alergie na léky sklon k žilní trombóze k
 • rvácivé stavy (poruchy srážlivosti krve)
 • onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (např. štítné žlázy)

Dobrý zdravotní stav je základním předpokladem všech estetických operací. Při rozhodování o provedení liposukce u zájemců s možnými chorobami je třeba pečlivě zvážit všechna rizika, protože nejde o operaci nezbytnou. V takových případech je nutno vhodnost operace posoudit ve spolupráci s internistou a anesteziologem. V těhotenství liposukci není vhodné provádět, důvodem jsou tělesné změny mateřského organismu i možné negativní účinky na plod.

Druhy liposukce

Všechny užívané techniky mají základní princip stejný – jde o odsátí rozrušené tukové tkáně pomocí speciální liposukční kanyly. Kanyla je zaváděna do podkoží a díky podtlaku odvádí nadbytečnou tukovou tkáň.

 • Klasická tumescentní liposukce – ošetřované oblasti se napustí roztokem s anestetikem a tuková tkáň se postupně odsává
 • Laserová– tukové buňky se rozmělní pomocí laserového paprsku, v další fázi zákroku se pak mnohem snadněji odsává tuková tkáň
 • Ultrazvuková liposukce – tukové buňky se naruší pomocí ultrazvuku, pak je tuková tkáň postupně odsávána tenkou kanylou.

Laserová liposukce nebo s využitím ultrazvuku je k tělu šetrnější. Tkáň se hojí rychleji a kůže se lépe přihojuje k podkoží. Ultrazvuková liposukce je přímo ideální pro oblasti s tužším tukem – například pro záda, boky nebo břicho. Tuto metodu také častěji vyhledávají muži.

Možné anestezie

 • Místní anestézie

Využití je možné jen u liposukce malého rozsahu, jako je např. korekce nadbytku podkožního tuku v okraji jizvy po abdominoplastice.

 • Celková anestézie

Tato anestézie je pro nemocného nejpříjemnější, protože veškeré bolestivé elementy jsou zcela eliminovány. Prakticky ve všech operačních oborech jde o nejčastěji užívaný způsob anestézie, nese s sebou ovšem také určitá rizika. Potlačení bolesti je omezeno jen na dobu zákroku, po operaci je nutno podat analgetika. V průběhu zákroku lze pacienta probudit a vyzvat k potřebné spolupráci , např. otočení na druhý bok apod. Podle potřeby jsou v průběhu zákroku podávána analgetika nebo tlumící léky k zamezení nepříjemných pocitů.

 • Epidurální anestézie

Další možností je tzv. epidurální anestézie, kdy se anestetikum pomocí jehly speciálním postupem vstřikuje v bederní krajině do páteřního kanálu. Pacient je při plném vědomí, bolest v dolní části trupu a dolních končetinách je zcela eliminována. Tento způsob anestézie není u liposukce příliš obvyklý, ačkoli může být zejména u některých rizikových pacientů výhodný. Využití je ovšem možné jen při liposukci v dolní polovině těla.

Seznam dokumentů, které je třeba předložit před operací

 • Anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
 • FW + krevní obraz, hemoglobin, hematokrit, INR (QUICK), APTT
 • Glykémie, Urea, Kreatinin, bilirubin, ALT, AST, ionty (Na, K)
 • HIV
 • Moč a sediment
 • EKG s popisem
 • Mammologické vyšetření, SONO – pro operaci prsou
 • Závěr předoperačního vyšetření ke způsobu anestezie, kdy lékařská zpráva musí obsahovat výslovné stanovisko, zda se operace může provést popřípadě v celkové anestezii

Jak dlouho probíhá klasická liposukce?

U klasické liposukce se daná oblast napustí roztokem, který vyplní a roztáhne prostor určený k narušení tukových buněk. Samotné odsátí přebytečné tukové tkáně z problémové oblasti probíhá za pomoci kovové kanyly napojené na odsávací přístroj.

Doba operace závisí na jejím rozsahu, obvykle nepřesahuje víc než hodinu. Způsob znecitlivění je volen podle rozsahu liposukce, lékař se podle toho rozhoduje mezi anestezií celkovou nebo místní.

Rekonvalescence po klasické liposukci

Po zákroku se objevují otoky a modřiny, které však velmi rychle mizí. Pacientům je obvykle doporučováno nosit spodní elastické prádlo. V pooperačním období pomáhá ve stlačení poraněných drobných cév a snižuje tak krvácení do podkožního tuku.

Už po prvním dnu od provedené operace je možné si prádlo sundat a osprchovat se. Kompresivní prádlo a návleky v dalších dnech pomáhají redukovat otok a snižují tak bolest. Doporučují se tak proto nošení po celou dobu rekonvalescence. U klasických zákroku odchází ještě ten den pacient domů.

Možné komplikace

Komplikace po klasické liposukci se podobně jako u jiných technik liposukcí objevují velmi zřídka. Nejčastější komplikací po liposukci jsou nerovnosti kůže, které se v rámci pooperační péče minimalizují pomocí masáže.

Většině chirurgickým komplikacím lze předcházet díky lékům omezujícím podkožní krvácení apod. Ve výjimečných případech může dojít ke specifickým komplikacím. Kromě nerovnosti kůže může jít i o volnou kůži, barevné změny, zbytnělé jizvy po kanyle.

Přetrvávající problémy je většinou možné řešit po dobu  půl roku od operace a to korekčním zákrokem. Jedná-li se o menší korekce, které lze provést v lokální anestezii, tak je následná rekonvalescence pak krátká a bez větších omezení.

Obvyklé problémy po liposukci

 • Otok

Největší otok můžete pozorovat v prvním pooperačním týdnu, pak postupně ustupuje a mizí obvykle během 1-3 měsíců.

 • Podkožní hematomy

Kompletně se vstřebají během 1-2 týdnů.

 • Bolest

Doprovází všechny pooperační stavy, po liposukcích bývá obecně menší a snesitelnější. Míra bolestivosti je dána jak metodou liposukce, tak rozsahem výkonu a individuální snášenlivosti

 • Snížení kožní citlivosti

Různé nepříjemné vjemy jako brnění, svědění, palčivé pocity v odsávané oblasti jsou přechodné. Ustupují s odeznívajícím otokem a s postupnou regenerací jemných nervových vláken.

Přibližný ceník zákroků podle oblasti

Podbradek 7 500
Kolena 8 500
Boky 11 500
Paže 11 500
Vnitřní strana stehen bez kolen 11 500
Vnitřní strana stehen s koleny 13 500
Prsa u mužů 9 000
Hýždě 13 500
Oblast břicha 11 500
Trochantery 11 500

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Nedostatečná komunikace mezi chirurgem a zájemcem o liposukci může vést k nespokojenosti a zklamání. Navíc je potřeba nezapomínat na to, že našemu zdraví nejvíce prospívá kombinace pravidelného pohybu a pestrého jídelníčku.

  Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


  © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.