Svalová vlákna

Svalové vlákno je základní stavební jednotka příčně pruhovaného a hladkého svalu. Ve skutečnosti se jedná o typ myocytu (svalové buňky), která je vícejaderná a dosahuje značné délky. Jedno svalové vlákno má sice průměr jen asi 10 – 100 µm, ale může být dlouhé až 40 cm. Svalová vlákna jsou uspořádána do snopců.

Svaly příčně pruhované

Svaly příčně pruhované jsou schopny kontrakce, tedy smrštění. Díky tomu mění svoji délku a my se můžeme pohybovat. V kulturistice je velmi populární pojem hypertrofie – zvětšování průřezu svalového vlákna. Díky ní se svalová hmota zvětšuje.

Každé svalové vlákno se skládá ze tří základních komponentů. Všechny tyto základní komponenty svalové buňky přímo ovlivňujeme tréninkem.

  • Myofibrily – 20 až 30 procent buněčné hmoty, jsou tvořeny dvěma druhy bílkovin – aktinem a myozinem. Mají zcela výjimečnou schopnost, kterou je kontrakce – stažitelnost, bez níž by sval nebyl schopen vykonávat svoji funkci.
  • Mitochondrie – 15 až 25 procent buněčné hmoty. V obecném povědomí se jedná o elektrárny buňky, protože v nich dochází k tvorbě energie, probíhá v nich takzvaný Krebsův cyklus.
  • Sarkoplazma – 20 až 30 procent celkového obsahu, jedná se vlastně o buněčnou tekutinu, která vyplňuje mezifibrilární prostor. Nacházejí se v ní ostatní komponenty buněčných struktur.

Bez ohledu na Váš individuální poměr svalových vláken platí, že různé svalové partie jsou poměrem svalových vláken přizpůsobeny pohybu, který se od nich vyžaduje. A to bez ohledu na individuální rozdíly. Svaly, které musí vykazovat dlouhodobou vytrvalostní činnost tak obecně mají vyšší zastoupení vytrvalostních svalových vláken.

    Chcete dostávat zajimavé jídelníčky do mailu?


    © COPYRIGHT 2020 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.