Výživový poradce

​Odborník, který je schopen člověku srozumitelně a věcně vysvětlit zásady správné výživy a tvorby jídelníčku a motivovat ho k jejich dodržování, se nazývá výživový poradce. Poskytuje poradenství v této oblasti, dokáže kvalitně a s porozuměním analyzovat stravovací návyky klienta a nasměrovat ho k jejich změně.

Také sleduje aktuální vědecké poznatky v oboru a využívá je ve své praxi k prospěchu lidí, kterým radí. Ideální je, má-li vzdělání v oblasti výživy nebo alespoň kurz z tohoto oboru. Důležité ale je, aby se sám zajímal o obor a dále se vzdělával.

Výživový poradce by měl ke každému klientovi přistupovat individuálně, na základě podrobné analýzy jeho životního stylu a sociálních vazeb, jedině tak může být jeho práce opravdu kvalitní.

Zároveň je pro něj důležitá zpětná vazba od klienta, poradenství probíhá formou konzultací nad otázkami výživy, není to jednostranný monolog, ve kterém by poradce byl mentorem.

Dobrý poradce s klientem intenzivně komunikuje, snaží se brát v úvahu jeho možnosti a přizpůsobit jim zdravou výživu, ušít mu výživový program přesně na míru. Potom má jeho činnost skutečně smysl.

    Chcete dostávat zajimavé jídelníčky do mailu?


    © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.