Na co slouží BMI a je natolik zásadní?

Body Mass Index je nejpoužívanějším indikátorem tělesné hmotnosti. Je však skutečně takový spolehlivý a přesný?

Co je to BMI

V první řadě je velmi důležité si vyjasnit, co je to BMI. BMI nebo i Body Mass Index je nejpoužívanější indikátor tělesné hmotnosti, který se používá při zjišťování toho, jaké množství tělesného tuku máte v těle. Je to velmi jednoduché měřítko, jehož prostřednictvím si každý dokáže určit ohrožení obezitou, ale samozřejmě i ohrožení podváhou. Je to vzorec, který je založen na vztahu mezi tělesnou hmotností a výškou.

ˇ

BMI je pouze jedním z nástrojů pro odhad zdravotních rizik, dalšími nástroji jsou například hladina cholesterolu v krvi, úroveň fyzické aktivity ale i rizikové faktory jako krevní tlak.

Historie BMI indexu

BMI index je někdy označován také jako Queletův index a to z toho důvodu, že s myšlenkou hmotnostního indexu přišel Lambert Adolphe Jacques Quetelet již v letech 1830 – 1850. Byl to matematik a sociolog, který pocházel z Belgie. Nicméně myšlenka hmotnostního indexu se ujala až později v 20. století, dokonce v jeho druhé polovině.

Body Mass Index byl poprvé použit v časopice Journal of Chronic Diseases, dokonce v článku bylo přítomno i upozornění, že vzorec slouží pouze k orientačním výsledkům, protože se v něm bere v úvahu pouze výška a váha a ostatní specifika se vůbec nezohledňují.

Výpočet BMI 

Ptáte se, jak vypočítat BMI? Není to nic těžkého. Vypočítá se tak, že dosadíte vaši aktuální hmotnost v kilogramech a vaši výšku. Není vůbec potřeba, abyste si tyto výpočty dělali doma sami. Dnes existuje dostatečné množství online BMI kalkulaček, které to spolehlivě vypočítají za vás a bez námahy. Výsledkem jsou pak hodnoty, které se pohybují v rozmezí od 15 do 40 a jsou to ukazatele podvýživy, normální váhy, nadváhy, případě i obezity.

Podváha 18,5 – Při podváze hrozí množství zdravotních rizik. Je proto vhodné držet se zásad zdravého životního stylu a zajistit si dostatečný přísun kalorií. Neustálá únava, stres, bolest hlavy také na sebe nenechají dlouho čekat.

Normální váha 18,5 – 25 – V případě normální váhy své tělo neohrožujete. Je přímo třeba si tento vyhovující stav udržet zdravým jídelníčkem a dostatkem pohybu.

Nadváha 25 – 30 – Nadváha je spojena s rizikem množství onemocnění. Nejlepším řešením je zaměřit se na pravidelné a zdravé stravování a pohyb.

Obezita prvního a druhého stupně 30 – 40 – Při těchto stádiích obezity je přímo nutné a žádané provádět dostatek pohybu. Poraďte se s odborníky a lékaři, aby nedošlo k ohrožení zdraví a aby tělo přijímalo dostatek potřebných živin.

Těžká obezita > 40 – těžká obezita jde ruku v ruce s množstvím nebezpečných chorob. Poraďte se se svým lékařem, změňte stravovací návyky a do svého dne zařaďte pravidelný pohyb. Tyto kroky vám pomohou zlepšit zdraví, budete se cítit lépe a vyhnete se spoustě zdravotních komplikací.

Tip: Pokud podle výpočtu patříte do kategorie obezita, pro nastartování nového a zdravějšího životního stylu můžete vyzkoušet Cambridge dietu.

Jak se správně změřit a zvážit?

Vážení

Důležité je poznamenat, že vážit se je třeba ráno, předtím než jste se nasnídali, čili s prázdným žaludkem a samozřejmě i s prázdným močovým měchýřem. Je také důležité, abyste na nohách neměli nic obutého a abyste na váhu stoupaly bez oblečení.

Měření

Měřte se u zdi a samozřejmě musíte být naboso. Vyrovnejte se a vaše paty přiložte ke stěně. Následně přiložte pravítko na hlavu a udělejte si čárku tužkou na stěnu nebo poproste někoho známého ať to za vás udělá.

Co BMI hovoří o vašem zdraví

Lidé, jejichž hodnoty jsou v normálu mají nižší riziko civilizačních onemocnění. Mohou to být onemocnění od srdečně-cévních onemocnění, cukrovky až po rakovinu. S tím, že vám narůstá váha, narůstá i míra rizika na nemoci jako onemocnění žlučníku, bolest kloubů, spánková apnoe a chrápání, avšak když máte váhu příliš nízkou tak se zvyšuje riziko osteoporózy nebo anémie. Je třeba, aby byl váš jídelníček pestrý a vyvážený.

Důležitost BMI

BMI je třeba brát s rezervou. Jde totiž jen o orientační ukazatel, který, jak jsme již výše uvedli, ignoruje další důležité faktory. V poslední době se klasický výpočet BMI ukázal jako zastaralý a zavádějící, protože nepočítá s věkem, pohlavím a ani pohybovou aktivitou. Navíc nedokáže přesně určit, jaký podíl má na celkové hmotnosti člověka tuková tkáň a jaký podíl má svalová hmota.

Výpočet BMI proto není příliš vhodný pro sportovce, kteří tak mohou být zařazeni do kategorie nadváhy i když mají velké množství svalů těžší než tuk.

Naopak lidé s minimální svalovou hmotou a velkým množstvím tukové tkáně by mohly být podle BMI tabulek zařazeni do kategorie normální váhy i kdyby ve skutečnosti trpěli nadváhou.

Jelikož BMI index nezohledňuje stavbu těla, není přesným hmotnostním ukazatelem ani pro děti nebo těhotné ženy. V těchto případech je proto vhodnější využít jiný index nebo speciální BMI kalkulačky, které se například specializují na BMI dětí.

Co je to BMI Prime? 

BMI Prime v podstatě říká, jak se člověk odlišuje od horní hmotnostní hranice. Jde o malou úpravu výpočtu BMI, která spočívá v jednoduchém srovnání osobního BMI s horní hranicí normální váhy.

Horní hranice hmotnostní váhy je podle BMI tabulky definována na 25. V Asii je kvůli odlišné tělesné stavbě obyvatel tato hodnota stanovena na 23. BMI Prime je využívána i v medicíně ale také na mezipopulační porovnávání.

V případě, že má BMI Prime nižší hodnotu než 0,74, osoba trpí podvýživou. Když vychází BMI Prime mezi 0,74 a 1,00, tak má osoba optimální váhu. Pokud je hodnota BMI Prime vyšší než 1,00, tak osoba trpí nadváhou.

Další ukazatelé a indexy

Brockův index

Tento index uvádí, kolik kilogramů chybí nebo je navíc při srovnání s hranicí normální váhy. Nepoužívá se často, protože nezohledňuje osoby, které jsou menší než 155 cm a vyšší než 165 cm, a proto byl překonán BMI indexem.

Rohrerův index

Nazývaný také index tělesné plnosti. Používá se především pro osoby, které jsou ve vývoji, čili dospívající. Tehdy je totiž náročné a problematické získat BMI výsledky.

WHR index

Tento index je ukazatelem poměru mezi boky a pasem. Využívá se na měření kvůli indikaci zdravotního stavu a rizik, které jsou přítomny v souvislosti s vývojem vážných, zdravotních komplikací. Koreluje i s plodností. Rozděluje typy postav na tvar jablka, tvar hrušky a smíšený typ podle toho, kde se vám ukládá tuk.

    Získejte ZDARMA jídelníček na míru vašim potřebám a exkluzivní SLEVY od našich partnerů!


    Mohlo by vás zajímat

    © COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.